Kadra

                                                                                      DYREKTOR PRZEDSZKOLA

                                                                                                    mgr Joanna Stekla - nauczyciel dyplomowany


                                                                                       KADRA PEDAGOGICZNA                                                    

                                                                                                   mgr Urszula Bączek - nauczyciel dyplomowany                                                                   

                                                                                                   mgr Iwona Chromik - nauczyciel dyplomowany                                                          

                                                                                                   mgr Ewa Czendlik - nauczyciel dyplomowany   

                                                                                                   mgr Beata Gajdzica - nauczyciel dyplomowany                                         

                                                                                                   mgr Karina Knapik - nauczyciel dyplomowany

                                                                                                   mgr Elżbieta Krzywoń - nauczyciel dyplomowany

                                                                                                   mgr Renata Madzia - nauczyciel dyplomowany 

                                                                                                   mgr Dorota Rakus - nauczyciel dyplomowany

                                                                                      

                                                                                                    KATECHETKI

                                                                                                     mgr Katarzyna Czujak - nauczyciel dyplomowany

                                                                                                     mgr Renata Szczypka - nauczyciel dyplomowany


                                                                                      SPECJALIŚCI:

                                                                                                   LOGOPEDA:  mgr Elżbieta Krzywoń

                   

                                                                                              


                                                                                     PERSONEL OBSŁUGOWY


                                                                                                   INTENDENTKA:   Beata Wojnar

                                                                                                   POMOC  NAUCZYCIELA:  Ewa Niemiec

                     


                                                                                       WOŹNE:                                                                                    KUCHARKI:

                                                                                  Magdalena Wantulok                                                                   Teresa Stępień

                                                                                       Renata Gawlas                                                                              Joanna Zorychta

                                                                                       Anna Górska                                                                                 Agnieszka Bukowczan

                                                                                       Maria Tomiczek   

                                                                                       Lucyna Grzegorz

  


                                                                                                      KONSERWATOR:  Henryk  Kubala