Ważne dokumenty


Raport z ewaluacji 2020/2021


Szczegółowe procedury bezpieczeństwa


Procedura  - przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura - przemoc w rodzinie

Procedura - bezpieczeństwo zabaw na świeżym powietrzu

Procedura - sytuacja nagłego wypadku w przedszkolu

Procedura - dziecko głodne, zaniedbane


Zarządzenia dyrektora - koronawirus

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 11

Zarządzenie nr 12


Uchwała RP nr 1/2020

Uchwała RP nr 2/2020

Uchwała RP nr 3/2020

Uchwała RP nr 4/2020

Uchwała RP nr 5/2021Statut

Aneks nr 1


Nowa podstawa programowa 2017

Ramowy rozkład dnia według nowej podstawy programowej

Program Profilaktyczny

Program Wychowawczy Przedszkola 


2019 - 2020

Ubezpieczenie za rok szkolny 2019-2020:

Informacja o polisie EDU Plus

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

KORZYŚCI DLA UB. 2019

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

Zestaw programów wychowania przedszkolnego  2019/2020


2018 - 2019

Zdążyć przed dysleksją – propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motory

RODO

RODO - monitoring 

RODO - informacja dla rodziców 

Ubezpieczenie EDU Plus - informacje ogólne

Informacje o danych osobowych ubezpieczonego

Korzyści dla ubezpieczonych 2018

Informacja o polisie EDU Plus PP 3

Zestaw programów wychowania przedszkolnego  2018/2019


2017 - 2018

Ubezpieczenie 2017 - 2018 OWU EDU PLUS - ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie 2017 - 2018 - OWU EDU PLUS - korzyści

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - 1

Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - 2

Zestaw programów wychowania przedszkolnego  2017/2018


2016 - 2017

Zestaw programów wychowania przedszkolnego   2016/2017

2015 - 2016

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016