2020-09-01 Przypomnienie

Szanowni Rodzice!

1. Proszę o wydrukowanie  pliku- zgody rodzice i dostarczenie do przedszkola. Szczegółowa informacja podana  27.08.2020.

2. W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo w teczkach dokumenty związane z realizacją programu unijnego  - W przedszkolu odkrywam świat - . Proszę o wypełnienie dokumentów oraz ich podpisanie. Komplet dostarczyć do  placówki w następnym dniu. Szczegółowa informacja dotycząca programu unijnego podana 5.08.2020.

 Dziękuje  Joanna Stekla 

2020-08-28 Ważne komunikaty - pliki

Proszę o zapoznanie się z poniższymi komunikatami !!!

2020-08-28 Regulamin od 1.09.2020 - plik

Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie się z regulaminem  funkcjonowania pracy przedszkola od 1 września 2020.

Joanna Stekla 

2020-08-27 Szanowni rodzice - pliki- zgody

Proszę o zapoznanie się z drukami do podpisu. Są to niezbędne zgody , które należy podpisać przez Państwa i dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola tj. 1 września 2020. Proszę aby podpisane druki włożyć do teczki tekturowej ( szarej na gumkę) podpisanej czarnym , szerokim mazakiem imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą  grupy.  Teczki będą również dla nas jednym ze sposobów komunikowania się z Państwem poprzez informacje pisemne.

W plikach do pobrania znajdują się również klauzury informacyjne - proszę się z nimi tylko zapoznać - nie ma konieczności ich wydruku.


Kolejna informacja, zamieszczona w aktualnościach będzie dotyczyła regulaminu oraz procedur funkcjonowania placówki od 1 września 2020.

Również w miesiącu wrześniu będzie dla Państwa dostępny dziennik elektroniczny , o czym będę informowała na bieżąco.

Bardzo proszę o regularne odwiedzanie naszej strony przedszkolnej - aktualności oraz wydarzeń w poszczególnych grupach wiekowych. Dyrektor  Joanna Stekla 

2020-08-25 Rozpoczęcie roku przedszkolnego

Szanowni Rodzice,

Informuję, że zebranie organizacyjne w Przedszkolu organizowane będzie tylko dla Rodziców dzieci 3-4 letnich -(nowo przyjętych)

poniedziałek 31.08.2020 godz 15:30 

Zebranie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tzn. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem. Zaleca się udział 1 rodzica.


Nauczyciele pozostałych grup przekażą Państwu informacje dotyczące  roku przedszkolnego  za pomocą strony  internetowej - grupowej placówki w najbliższy czwartej tj.27.08.2020) .

                                                                                          Dyrektor przedszkola Joanna Stekla 

Kamyczek w przedszkolu - przedszkole Koszalin

2020-08-22 Zasady funkcjonowania przedszkola - wrzesień 2020

Poniżej przekazuję informacje, które posiadamy w dniu dzisiejszym ( 21.08.2020) w zakresie zasad funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół.

Zastępca Burmistrza Skoczowa

Andrzej Bubnicki

 

PRZEDSZKOLA:

- obowiązuje pełne obłożenie grup (wszystkie zdrowe dzieci są przyjmowane pod opiekę - nie ma limitu ilości dzieci w przedszkolach);

- żywienie i mycie zębów realizowane będzie normalnie;

- dzieci przyprowadza się i odbiera w drzwiach wejściowych do przedszkola;

- wyłącznie rodzice dzieci rozpoczynających pierwszy rok uczęszczania do przedszkola mogą w okresie adaptacji dziecka w nowym otoczeniu (do miesiąca czasu) odprowadzać dzieci do szatni za zgodą nauczyciela;

- przyprowadzane do przedszkola mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie przebywający w domu z osobami na kwarantannie lub w izolacji – dzieci z objawami nie będą przyjmowane do przedszkola;

- osoby przyprowadzające i odbierające dziecko nie mogą wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych i mają być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę – w przeciwnym wypadku dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola;

- ogranicza się do minimum ilość osób przebywających w przedszkolu – w związku       z tym nie będą realizowane występy zewnętrznych grup teatralnych itp.

 - wzmożona zostanie częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i zabawek;

 - dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek z domu;

 - nie będzie wyjść i wyjazdów poza teren placówki;

 - jak najwięcej czasu dzieci będą spędzały w przedszkolnych ogrodach i na placach zabaw;

- spotkania informacyjne dla rodziców w wyznaczonych salach z obowiązkiem zakładania maseczek będą organizowane wyłącznie dla rodziców grup najmłodszych;

- spotkania informacyjne dla rodziców starszych dzieci z nauczycielami będą realizowane na zewnątrz budynku na przestrzeni otwartej z obowiązkiem zachowania odległości 1,5 metra między uczestnikami i zakładania maseczek. Jeżeli spotkanie na przestrzeni otwartej nie będzie możliwe, będzie zastąpione kontaktem telefonicznym   i przez internet.

2020-08-21 Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2020/2021


                                                                                Drodzy Rodzice.

                                    Informujemy, że placówka rozpoczyna pracę 1 września 2020r.

                    Grupy przedszkolne rozpoczynają funkcjonowanie w pełnym składzie liczbowym.

Przedszkole funkcjonować będzie zgodnie z wytycznymi rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej

 oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców oraz pracowników placówki obowiązywać będą do odwołania aktualne obostrzenia i reżim sanitarny.

W opracowaniu jest Regulamin bezpieczeństwa, w którym doprecyzowane zostaną szczegóły funkcjonowania przedszkola. Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej przedszkola.

W najbliższym czasie podane zostaną informacje związane z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego, w tym także odnośnie formy zebrań organizacyjnych dla rodziców.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej placówki.

                                                                                                                                     Z poważaniem 

                                                                                                                                Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                     Joanna Stekla 

Strona Przedszkola Publicznego numer 8 w Szczecinie 

              


2020-06-26 Podziękowania

DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE

 

składają serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom i Opiekunom

za współpracę i zaangażowanie  w sprawy naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. 

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, których dzieci ukończyły edukację przedszkolną za aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki, za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych. Życzymy pełni satysfakcji z osiągniętych sukcesów, realizacji zamierzonych celów oraz spełnienia marzeń.

Kwiaty Na Każdą Okazję | 0800-Kwiaty.pl


2020-06-25 Wakacje 2020


WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI,

UDANEGO WYPOCZYNKU, WSPANIAŁYCH PRZYGÓD

ORAZ WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje - Szkoła Podstawowa nr 1

 Przejdź do strony: