2020-05-26 Interaktywne show Pan Kleks i Spółka w tarapatach

Oferta dla całej rodzinki z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 

2020-05-25 ZAGADKOWY DZIEŃ DZIECKA. TEATRALNY QUIZ BAJKOWY

10 lalek... 10 bajek...10 zagadek...10 nagród...  Już wkrótce 1 czerwca, a więc długo oczekiwany przez młodych mieszkańców Skoczowa (i nie tylko) Dzień Dziecka...

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" przygotowało z tej okazji wyjątkową atrakcję, przenosząc najmłodszych do świata słynnych bajek i baśni, dokąd pragniemy i Was zaprosić!


Drogie dzieci, Aktorzy Katarzyna i Włodzimierz Pohl przedstawią Wam 10 niezwykłych lalek teatralnych, 10 bajkowych mikroświatów i 10 związanych z nimi zagadek. Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na zadawane przez nich pytania.

ZAGADKOWY DZIEŃ DZIECKA ma formę quizu, w ramach którego przygotowano mnóstwo ciekawych nagród. Jakich? Dowiemy się już wkrótce. Od 22 maja będą one prezentowane na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator" w serwisie społecznościowym Facebook. Tam też, jak również na naszej stronie internetowej pokażemy 1 czerwca wspomniany quiz.

Najważniejsze zasady uczestnictwa w Quizie oraz cały regulamin zamieszczamy poniżej:
 
- Quiz zostanie zaprezentowany 01.06.2020 r. o godz. 9.00 na stronie internetowej MCK „Integrator" (www.mckskoczow.pl)  oraz na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator" w serwisie społecznościowym Facebook (pod adresem: https://www.facebook.com/integratorskoczow/),

- Quiz będzie miał charakter krótkiego materiału filmowego, w którym wystąpią aktorzy oraz animowane przez nich lalki teatralne,
- w Quizie zostanie zaprezentowanych 10 zagadek, związanych z postaciami z najsłynniejszych bajek,

- do udziału w Quizie zapraszamy dzieci (uczestnikiem może być każdy, kto nie ukończył 18 roku życia) i rodziców, którzy mogą im pomóc przy przesłaniu odpowiedzi,

- uczestnik Quizu przesyła odpowiedzi za pomocą komunikatora Messenger (w formie: zagadka nr 1: ... ; zagadka nr 2: ... dane: imię i nazwisko, wiek, tel. kontaktowy).
 

Rozwiązania zagadek oraz zwycięzców poznamy nazajutrz, tj. 2 czerwca br., po godz. 15.00. Na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator" w serwisie społecznościowym Facebook i stronie internetowej MCK „Integrator": www.mckskoczow.pl zostaną ogłoszone wyniki oraz zaprezentowany filmowy materiał, w którym podamy prawidłowe odpowiedzi na zadane zagadki.

Drogie Dzieci, bądźcie z nami w dniu swojego święta - 1 czerwca 2020!

Już wkrótce:
#ZagadkowyDzieńDziecka #qiuz
#dziendziecka z #mckintegrator

#zakochaniwkulturze


Zagadkowy Dzień Dziecka. Teatralny Quiz Bajkowy - Skoczów 2020-06-01


2020-05-25 RELIGIA KATOLICKA

2020-05-21 RELIGIA EWANGELICKA

2020-05-19 OPIEKA W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice,


informujemy, że mając na uwadze konieczność spełnienia zaostrzonych wymogów sanitarnych, a jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie powrotu do pracy, opieka nad dziećmi w przedszkolach
i żłobku prowadzonych przez Gminę Skoczów po 25 maja 2020 r. będzie sprawowana po złożeniu przez rodziców/opiekunów stosownej deklaracji (rodzice, którzy już deklarację złożyli, nie muszą tego robić ponownie).Nadal pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, jak również pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlatego tych rodziców prosimy o złożenie deklaracji do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 (z podaniem daty, od kiedy dziecko będzie do placówki uczęszczało).


Pozostali rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od czwartku 21 maja 2020 r. od godz. 10.00 do piątku 22 maja 2020 r. do godziny 12.00. Po tym terminie żadne deklaracje nie będą już przyjmowane.

Ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób wchodzących na teren placówek, deklaracje prosimy przesyłać wyłącznie na pocztę email placówki pp3@mzo.skoczow.pl  (jako skan lub zdjęcie).

Ograniczenia ilości dostępnych miejsc przedszkolnych będą obowiązywały do czasu zmiany wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dziś nie wiemy jeszcze kiedy to będzie.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek oraz Miejskiego Zarządu Oświaty.

2020-05-17 RELIGIA KATOLICKA

2020-05-14 Szanowni rodzice

W zakładce "oferta przedszkola" znajdują się szczegółowe procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się CODID-19,   

           w okresie ograniczonego funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 3          w Skoczowie od  dnia 18.05.2020. 

Proszę o zapoznanie się z nimi. 

Procedury obowiązują do momentu odwołania wytycznych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

                                                                                 Joanna Stekla 

2020-05-14 RELIGIA EWANGELICKA

2020-05-11 RELIGIA KATOLICKA

2020-05-08 Deklaracja zapisu dziecka


Szanowni rodzice

informuję, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej w tutejszej placówce nastąpi 18 maja 2020 r. Placówka będzie dostępna w normalnych godzinach funkcjonowania ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

  • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci, proszę rodziców (spełniających opisane wyżej kryteria) o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do placówki na załączonym druku, który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę mailową przedszkola pp3@mzo.skoczow.pl. Deklarację można również  dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 13 maja 2020 r. do godziny 15.00. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażań COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej i żłobkowej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.Przejdź do strony: